Dokumenty dotyczące ustawodawstwa w języku polskim

Witamy na portalu dotyczącym ustawodawstwa element14  - Twóje branżowe, pierwsze na rynku źródło informacji co do przepisów prawa dotyczących elektroniki. Korzystaj z prostych przewodników krok po kroku, wspólnych forów dyskusyjnych i wyjątkowej funkcji Zapytaj eksperta, która przeprowadzi Cię przez świat prawodawstwa elektroniki.

 


Dyrektywa RoHS - Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancjiDyrektywa RoHS 2011/65/EU weszła w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2006 roku.
Od tej daty producenci z ośmiu kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie są w stanie wprowadzić na rynek produktów, które zawierają sześć zakazanych substancji niebezpiecznych, chyba że zastosowanie mają szczególne zwolnienia RoHS. W ramach przepisów Przekształcenia RoHS, wymagania CE są obecnie stosowane do wszystkich produktów, które wchodzą w zakres dyrektywy RoHS.


Rozporządzenie REACH - Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów
Rozporządzenie REACH 1907/2006/WE jest najważniejszym aktem prawnym dotyczącym substancji chemicznych o największym wpływie na produkcję od ostatnich 25 lat. Ustawodawstwo REACH nakłada na producentów i importerów substancji chemicznych odpowiedzialność za sporządzanie danych w celu określenia zagrożeń i ryzyka związanych z ok. 30 000 substancji wzbudzających duże obawy (SVHC), które są produkowane lub importowane w ilości jednej tony lub więcej rocznie w UE.

 

Czy chciałbyś się podzielić z nami swoją opinią? Zostaw swój komentarz poniżej

 

 

 

 

  • Register with element14 to be able to receive the latest global legislation updates

 

  • Found the information, now get the part! Visit our online store

 

  • Got an opinion you want to share? Leave your comments below