Version 2

  Směrnice RoHS - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  Směrnice 2011/65/EU (RoHS) vstoupila v účinnost v členských zemích Evropské unie k 1. červenci 2006. Od tohoto data nesmí výrobci osmi kategorií elektrických a elektronických zařízení dodávat na trh výrobky obsahující šest „zakázaných“ nebezpečných látek, pokud jim to neumožňují konkrétní výjimky ze směrnice RoHS. Jako součást přepracované legislativy RoHS nyní pro všechny výrobky, které spadají do pole působnosti směrnice RoHS, platí rovněž požadavky na označování CE.

   

   


  • Register with element14 to be able to receive the latest EU RoHS Directive legislation updates


  • Found the information, now get the part! Visit our online store


  • Got an opinion you want to share? Leave your comments below