Version 3

  Dyrektywa RoHS - Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancjiDyrektywa RoHS 2011/65/EU weszła w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2006 roku.


  Od tej daty producenci z ośmiu kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie są w stanie wprowadzić na rynek produktów, które zawierają sześć zakazanych substancji niebezpiecznych, chyba że zastosowanie mają szczególne zwolnienia RoHS. W ramach przepisów Przekształcenia RoHS, wymagania CE są obecnie stosowane do wszystkich produktów, które wchodzą w zakres dyrektywy RoHS.

   

   

  Czy chciałbyś się podzielić z nami swoją opinią? Zostaw swój komentarz poniżej

   

   


  • Register with element14 to be able to receive the latest EU RoHS Directive legislation updates


  • Found the information, now get the part! Visit our online store


  • Got an opinion you want to share? Leave your comments below